צור קשר

מתכונת הלימודים

ניתן ללמוד לתואר המייסטר בכל אחד משלושת המסלולים שלהלן[1]:

מסלול א’ – לימודי יום: מסלול חד שנתי מואץ:

חמישה ימים בשבוע (35 ש”ש) במשך כשנה/שלושה סמסטרים

מסלול ב’ -לימודי ערב משולבים: מסלול דו-שנתי:

פעמיים בשבוע מפגשי ערב וימי שישי בוקר (16 ש”ש) במשך כשנתיים/שישה סמסטרים

 

מסלול ג’ – לימודי ערב- מסלול תלת שנתי:

פעמיים בשבוע מפגשי ערב (10 ש”ש) במשך כשלוש שנים/תשעה סמסטרים

  • מנהל עסקים
  • הדרכה ופדגוגיה
  • תורת המקצוע עיוני
  • תורת המקצוע יישום מעשי במערכות רכב ותחבורה חכמה

הערות למסלולי הלימוד:

  • כל תחום דעת כולל כ- 300 שעות לימוד אקדמיות בצורת הוראה פרונטאלית והתנסות.
  • קורסי השלמה לרמת פטור באנגלית ומחשבים על פי הנדרש (ראה פרק קריטריונים ותנאי קבלה)
  • מעבר 2 תחומי הדעת במנהל עסקים ובהדרכה פדגוגית בציון עובר, מהווה תנאי להמשך הלימודים בתורת המקצוע עיוני ותורת המקצוע יישום מעשי.

בחינות

  • לכל אחד משלושת תחומי הדעת (הדיסציפלינות) העיוניות תתקיים בחינה מסכמת של הרשות הבינ”ל להסמכת מייסטר (המשותפת לישראל וגרמניה) מיד בתום  הקורס/סמסטר.
  • סטודנט שנכשל בבחינה ויהיה מעונין לשפר ציון יוכל להיבחן במועד ב’.
  • בחינת הסיום בתחום הדעת של תורת המקצוע יישום מעשי (דיסציפלינה פרקטית),  מהווה בחינת הסמכה למקצוע . בחינה זו תיערך במתכונת שבה כל סטודנט שסיים את תחום הדעת ייבחן באופן פרטני על ידי צוות בוחנים מישראל  ומשקיפים מגרמניה .

[1] פתיחת לימודים בכל אחת ממסלולי האפשרויות המתוארים מותנה בכמות הנרשמים לאותו

מסלול .

thanks_you

תודה

בקשתך הוגשה בהצלחה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בקרוב.